diumenge, 8 de gener de 2012

Slidershare


Slidershare

Slidershare.net és una eina on-line per emmagatzemar arxius en la web. Aquesta eina permet publicar presentacions(Power Point), PDF i documents open office.

Per començar hem d’entrar a la pagina de www.slidershare.net , si ja tenim un compte només haurem d’iniciar-lo, del contrari haurem de crear-ne un. Una vegada creat el compte podrem començar a utilitzar-lo.

Entrem doncs amb el nostre compte i anem a l’opció “upload” que trobem a la part superior. Apareixerà dues opcions “upload” i “upload+”.  La segona opció permet comprar una ampliació del nostre compte, amb la que obtindríem més eines que amb el compte gratuït.

Seleccionem doncs l’opció “upload” (gratuït), seguidament haurem de seleccionar l’arxiu que volem penjar. Des d’un bon principi només ens permetrà seleccionar arxius Power Point o similars. Havent seleccionat l’arxiu, apareixerà diferents opcions entre les que trobem la possibilitat de posar un títol al treball o elegir la categoria (finances, educació…)on volem categoritzar el treball. (tant sols es obligatori omplir el camp de títol.)

Finalment el programa convertirà directament el format per esser penjat a la web, i el penjarà directament.

Google DocsGoogle Docs

Google Docs és una eina de Google, gratuïta (principalment), en línea que permet crear, penjar i compartir treballs, imatges, musiques... Ens permet tant mateix col·laborar en grup de tal manera que el propietari de l’arxiu pot autoritzar a d’altres persones per a que l’editin. A més a més ens permet tenir a disposició el document en qualsevol lloc i en qualsevol moment si tenim accés a Internet.     
Per utilitzar aquesta eina es requereix tenir un compte Gmail (amb aquest compte es pot accedir a una diversitat d’eines de Google.)

La senzillesa de Google docs, és el que permet un treball col·laboratiu, varis usuaris poden editar el mateix document si l’administrador els ho permet, o bé, la possibilitat de només visualitzar-lo, tot depenent de la decisió del propietari del document penjat.

El mecanisme és el següent:
Penjar o crear l’arxiu -- Decidir amb qui es vol compartir (es sol·licita l’adreça de correu del destinatari) -- Seleccionar tipus de permís (nomes visualització o permís per editar el document) -- El destinatari rep un correu per confirmar la cooperació.

Google Docs és una eina que es pot utilitzar en molts casos gràcies a la seva adaptabilitat amb casi qualsevol tipus de fitxer.  Google Docs permet doncs penjar documents de text (Word(.doc/.docx)), fulls de càlcul (Excel(.xls/.xlsx)), presentacions (Power Point (.pptx)), músiques, vídeos… o simples PDF. Aquesta eina ens permet també la conversió dels arxius en formats específics per Google Docs (PDF, RTF…)

Pel que fa la capacitat d’emmagatzematge, Google Docs tant sols ens permet tenir 1Gb gratuïtament, però si es vol tenir una capacitat de fins a 10Gb l’eina ens permet comprar més espai.
Però com és d’esperar Google docs no és perfecte i te algunes limitacions. Cada document ha de complir uns requisits per ser penjat.
- Documents de text: màxim 500Kb més 2Mb per les imatges incloses.
- Fulls de càlcul: màxim 10000 files, 256 columnes  i no pot superar els 20Mb.
- Presentacions: màxim 10Mb


Fonts d’informació:

El format de vídeo MPEG


El format de vídeo MPEG

Des de la creació del vídeo, els formats han anat evolucionant al llarg del temps passant pel blanc i negre, i el color. Més tard es va desenvolupar, formes de gravar en cinta de vídeo i avui en dia la televiso analògica ha estat superada i reemplaçada pels formats digitals. Un d’aquests formats i un dels principals pares de la transformació digital ha estat el MPEG. Aquest doncs serà el format de vídeo que estudiarem en aquest treball.          
            La digitalització ha permès l’eliminació de sorolls i unes imatges més clares i el MPEG  va ser un dels que van desenvolupar aquest canvi, crec doncs oportú qüestionar-nos sobre què és el format MPEG? Què el caracteritza? I com va aparèixer?      
            En un principi analitzarem breument el significat de MPEG i el perquè es va crear, seguidament estudiarem l’evolució d’aquest format i les seves principals característiques i per acabar  veurem en que es diferencià d’altres formats de vídeo.

El format MPEG (Moving Pictures Experts Group -- Grup d’experts en imatges en moviment) és un dels principals pares fundadors de la digitalització del format de vídeo i doncs, és també un dels més antics. Fa prop de 25 anys que l’organisme ISO va crear aquest format.  Amb l’idea de desenvolupar uns estàndards internacionals de compressió, descompressió, processament i codificació d‘imatges animades i àudio, el format MPEG va trobar la forma de produir vídeos de millor qualitat i fragmentar les dades de tal forma que els arxius veuen el seu pes reduït.

El format de vídeo MPEG es descompon amb varies actualitzacions que es diferencien per el fi de cada una.
MPEG-1: Aquest va ser el primer creat, concretament l’any 1991. És un estàndard de compressió de vídeo i àudio que permet emmagatzemar un vídeo amb una qualitat semblant al VHS i que es grava fàcilment en un CD.
MPEG-2: Aquest ja més modern  (1994) s’utilitza principalment en televisió digital i en DVD, aquest format té més qualitat que el MPEG-1 i doncs ocupa una mica més.
MPEG-4: (1998) Actualment aquest format comença a tenir una certa importància tant a nivell d’usuari com a nivell empresarial. Està dissenyat per codificar dades multimèdia per ser utilitzat en la web i en dispositius perifèrics mòbils ( videoconferències) també es comença a utilitzar amb el 3D.
MPEG-7: (2001) Aquest no es pot dir que s’utilitzi gaire i ara per ara no té un ús específic, però va encarat a la recerca d’informació en els audiovisuals.
MPEG-21: (2004) Potser el més modern, aquest format busca solucionar els problemes en la seguretat de la  transmissió de dades. Permet buscar, emmagatzemar i protegir el copyright del contingut.

Sistema del MPEG:     
Fragmentació de dades -- Emmagatzematge de les dades diferents -- Les dades repetides són eliminades = El resultat és la reducció del pes dels arxius.
Compressió de dades amb còdexs de transformació

El MPEG comparat als altres formats de vídeo, permet la creació d’arxius relativament més petits i de millor qualitat.

En definitiva el format MPEG, és un format de vídeo compatible arreu del món, caracteritzat per la seva gran compressió i la bona qualitat de les seves imatges. Així doncs pot plantar cara als altres formats de vídeo i es pot mantenir en primera línea en diferents sectors com en l’empresa.

Fonts d’informació: