diumenge, 8 de gener de 2012

El format de vídeo MPEG


El format de vídeo MPEG

Des de la creació del vídeo, els formats han anat evolucionant al llarg del temps passant pel blanc i negre, i el color. Més tard es va desenvolupar, formes de gravar en cinta de vídeo i avui en dia la televiso analògica ha estat superada i reemplaçada pels formats digitals. Un d’aquests formats i un dels principals pares de la transformació digital ha estat el MPEG. Aquest doncs serà el format de vídeo que estudiarem en aquest treball.          
            La digitalització ha permès l’eliminació de sorolls i unes imatges més clares i el MPEG  va ser un dels que van desenvolupar aquest canvi, crec doncs oportú qüestionar-nos sobre què és el format MPEG? Què el caracteritza? I com va aparèixer?      
            En un principi analitzarem breument el significat de MPEG i el perquè es va crear, seguidament estudiarem l’evolució d’aquest format i les seves principals característiques i per acabar  veurem en que es diferencià d’altres formats de vídeo.

El format MPEG (Moving Pictures Experts Group -- Grup d’experts en imatges en moviment) és un dels principals pares fundadors de la digitalització del format de vídeo i doncs, és també un dels més antics. Fa prop de 25 anys que l’organisme ISO va crear aquest format.  Amb l’idea de desenvolupar uns estàndards internacionals de compressió, descompressió, processament i codificació d‘imatges animades i àudio, el format MPEG va trobar la forma de produir vídeos de millor qualitat i fragmentar les dades de tal forma que els arxius veuen el seu pes reduït.

El format de vídeo MPEG es descompon amb varies actualitzacions que es diferencien per el fi de cada una.
MPEG-1: Aquest va ser el primer creat, concretament l’any 1991. És un estàndard de compressió de vídeo i àudio que permet emmagatzemar un vídeo amb una qualitat semblant al VHS i que es grava fàcilment en un CD.
MPEG-2: Aquest ja més modern  (1994) s’utilitza principalment en televisió digital i en DVD, aquest format té més qualitat que el MPEG-1 i doncs ocupa una mica més.
MPEG-4: (1998) Actualment aquest format comença a tenir una certa importància tant a nivell d’usuari com a nivell empresarial. Està dissenyat per codificar dades multimèdia per ser utilitzat en la web i en dispositius perifèrics mòbils ( videoconferències) també es comença a utilitzar amb el 3D.
MPEG-7: (2001) Aquest no es pot dir que s’utilitzi gaire i ara per ara no té un ús específic, però va encarat a la recerca d’informació en els audiovisuals.
MPEG-21: (2004) Potser el més modern, aquest format busca solucionar els problemes en la seguretat de la  transmissió de dades. Permet buscar, emmagatzemar i protegir el copyright del contingut.

Sistema del MPEG:     
Fragmentació de dades -- Emmagatzematge de les dades diferents -- Les dades repetides són eliminades = El resultat és la reducció del pes dels arxius.
Compressió de dades amb còdexs de transformació

El MPEG comparat als altres formats de vídeo, permet la creació d’arxius relativament més petits i de millor qualitat.

En definitiva el format MPEG, és un format de vídeo compatible arreu del món, caracteritzat per la seva gran compressió i la bona qualitat de les seves imatges. Així doncs pot plantar cara als altres formats de vídeo i es pot mantenir en primera línea en diferents sectors com en l’empresa.

Fonts d’informació:

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada